Inspiration


Filosofisk vejledning og sokratiske dialoggrupper


Filosofisk vejledning er et værktøj til værdi- og ressourceafklaring og til positivt opbyggende at arbejde med et emne, der ikke egner sig til udelukkende at blive behandlet retorisk og mentalt.


Den er en mulig måde at træne sig i at blive mere bevidst om de værdier, forforståelser og fordomme, man måtte have som enkeltperson eller som gruppe, og den er et redskab til i fællesskab og gennem egenerfaringer at komme i kontakt med og vække en længsel efter og lyst til at tænke og agere anderledes end man plejer.
Filosofisk vejledning består af individuel vejledning samt sokratiske dialoggrupper. Grundlæggende for begge former er en positiv indgangsvinkel. Uanset emnets eller problemets indhold er fokus på det gode, det sande, ressourcer og muligheder.

De spørgsmål der formuleres har altid en positiv ladning. Fx: Hvad er livsglæde, god ledelse, et godt liv, en god uddannelse? Hvad vil det sige at være tilfreds, i sit es, at være god til noget osv. samt emner som kærlighed, humor, mod, disciplin og venskab.Målet for filosofisk vejledning er at skabe et undringsfællesskab, hvor intet fra starten bliver taget for givet, men hvor man gennem en eksperimenterende, spørgende, famlende og filosoferende samtaleproces, bliver mere afklaret på egne livsværdier, værdier i forhold til et studie- eller arbejdsliv, muligheder, ressourcer, kompetencer og potentialer samt ikke mindst en større bevidstgørelse om at andre mennesker går med lignende refleksioner overvejelser.


Ring eller skriv for mere information om filosofisk vejledning og sokratiske dialoggrupper til Louise Crandal:

louise@crandal.dk

Mobil: 4033 2220


Nogle ord fra en klog mand om det at vejlede og hjælpe andre mennesker:


"At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der.

Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv i en Indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en Anden. For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae mere end han – men dog vel først og fremmest forstaae det, han forstaar." (Søren Kierkegaard)