Foredrag

Louise Crandal         


Psykoterapi, undervisning og foredrag


Foredrag


Mine foredrag handler om den frie svæven; det fysisk eller mentalt at føle sig fri, det at føle glæde uden nogen særlig grund og uden at bekymre sig om i morgen eller tænke over i går, det i en stund ikke at ønske sig andet eller mere.


På denne side kan du læse om de forskellige foredrag, jeg tilbyder. De handler om fugle, frihed og filosofi, om at befinde sig mellem himmel og jord, om ørne og gribbe, meditation og store bjerge, om stilhed, nærvær og glæde.

 

Foredragene kan blandes, skræddersyes og indrettes efter behov.


 Foredrag 1: Flyver med ørne


Når alt er plads, gribbene kredser om ørerne på en, Himalaya står tindrende klart og luften er som at komme hjem. Så kan man ikke ønske sig andet og mere.

Louise Crandal er dobbelt verdensmester i paragliding. I 2005 købte hun steppeørnen Cossack for at træne den til at blive sin flyvemakker, og lavede sammen med Danmarks Radio dokumentaren ”Flyver med ørne”.

I et foredrag med film og billeder vil Louise fortælle om fascinationen, drømmen og det at svæve mellem himmel og jord, angst og frihed. Om at slippe den sikre grund under fødderne og bevæge sig i et element, man ikke kan kontrollere, men hvor man alligevel kan navigere, føle sig fri og komme i øjenhøjde med luftens sande mestre, fuglene.Foredrag 2: Kierkegaard og glæden


Vær som fuglen og lær glæde, skriver Kierkegaard, for fuglen er glæden og den glade læremester.

Louise Crandal er dobbelt verdensmester i paragliding. Hun flyver med fugle og har haft sin egen glade læremester i form af en russisk steppeørn. I dag er ørnen skiftet ud med en meditationspude og Kierkegaards samlede værker, men glæden er fulgt med.

I Kierkegaards værker er det at blive tavs og være nærværende gennemgående temaer. Ikke som mål i sig selv, men som mulighed for at være som fuglen – og blive glad. Men hvad er glæde eller det at være glad?

Svarene er mange, uhyre simple eller uendeligt komplicerede, hvis de da overhovedet findes, men med fuglen som lærer og Kierkegaard som mester er det dog muligt at svæve ind i glædens univers og beskæftige sig med det – måske – vigtigste i et menneskes liv; selve livsglædens kilde.

Foredrag 3: Selvafvikling som selvudvikling hos Søren Kierkegaard


Kierkegaard beskriver det selvafviklende både som begyndelsen og som menneskets sandhed.


Normalt taler man om selvets udvikling i forbindelse med Kierkegaards forfatterskab, men vil man arbejde med den del af selvets udvikling, der har med det religiøse at gøre, er der ikke længere kun tale om selvets udvikling, men tilmed dets afvikling.

I ”Selvtilintetgjørelsen” er det ifølge Kierkegaard ikke som sådan individet, der skal tilintetgøres, men ”enhver Endelighed og først og fremmest Individet selv i dets Endelighed”, der skal træde til side for at give plads til det guddommelige eller som man siger i daglig tale; noget større.

Med sideblik til C. G. Jung og Meister Eckhart vil det handle både om Søren Kierkegaards til tider mystiske psykologi, men ikke mindst den psykologiske mystik.

Og en undersøgelse af hvad selvafvikling egentlig er for en størrelse.
Copyright  ©  All Rights Reserved